Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Tezli YL)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MFBE-5327 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 8
INS-5001 Seminer 0+1+0 Seçmeli 6
INS-5205 İnşaat Endüstrisinde Toplam Kalite Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5211 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5213 İnşaat Endüstrisinde Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5215 İnşaat İşlerinde Pazarlama Stratejisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5217 Betonun Özellikleri 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5219 Öngerilmeli Beton 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5221 İleri Yapı Analizi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5231 İleri Zemin İyileştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5233 Düzlem Elastisite Teorisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5235 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5237 Yapı-Zemin Etkileşimi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5241 İleri Ulaşım Mühendisliği I 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5243 Kıyı Mühendisliği I 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5245 İleri Zemin Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5249 Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği I 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5251 Betonarme Temeller ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5253 Deprem Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5255 Plaklar Teorisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5259 İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler I 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5261 Beton Katkı Malzemeleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5262 Yüksek Performanslı Beton 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5265 Betonun Zamana Bağlı Davranışı 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5267 Beton Yollar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5269 Kentsel Ulaşım Sistemleri ve Planlaması 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5275 Akarsu Hidroliği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5277 Hesaplamalı Hidrolik 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5279 Kıyı Liman Yapıları 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5281 Yer Altı Suyu Hidrolojisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5283 Hidrodinamik I 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5285 Sismotektonik 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5287 Türkiye’nin Depremselliği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5289 Sismik Risk Analizi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5295 Endüstriyel Çelik Yapılar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5297 Performansa Dayalı Tasarım 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5299 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5301 Göçen Yapılar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5303 Yapım Teknolojileri ve Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5309 Binaların Mevcut Durum ve Hasar Değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5311 Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Zeka Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5313 Ulaştırma Sistemlerinde İstatistiksel Metodlar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5315 Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5317 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri 3+0+0 Seçmeli 6
INS-5319 Deprem/Inş. Müh. için Dijital Sinyallerin İşlenmesi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5329 İleri Karayolu Malzemeleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5523 İnşaat Mühendisliğinde İleri Malzeme Bilimi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5525 Boru Akımları Hidroliği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5527 Köprü Hidroliği 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 372
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
INS-5051 Seminer 0+1+0 Seçmeli 6
INS-5202 Optimizasyon ve Modelleme 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5206 İnşaat Endüstrisinde Malzeme Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5208 İleri Mühendislik Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5210 Katılar Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5212 Yapı Hukuku ve Hukuksal Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5216 Elastik Stabilite Teorisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5218 İleri Betonarme 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5224 İleri Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5226 İleri Zemin Etütleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5230 Yapı Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5232 Paralel Programlama 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5234 İleri Ulaşım Mühendisliği II 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5236 Özel Amaçlı Betonlar 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5242 Yol Üst Yapılarında Tasarım ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5244 Kabuklar Teorisi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5246 Yapılarda Onarım ve Güçlendirme 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5248 Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği II 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5250 İnşaat Müh. Analitik Yöntemler II 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5258 Beton ve Betonarmede Durabilite 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5260 Betonda ve Metallerde Korozyon 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5268 Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5274 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5276 Mühendislikte Yapay Sinir Ağları Modellemesi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5278 Baraj Planlaması ve Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5280 Hidrodinamik II 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5282 Taşkın Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5284 Açık Kanal Akımları Hidroliği 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5286 Depremler ve Zeminin Dinamik Parametreleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5288 Depreme Bağlı Afetler 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5290 Sınır Eleman Yöntemi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5296 Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5300 Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5302 Mühendislikte İstatistiksel Kalite Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5304 Geçici Yapılar ve Tasarımları 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5310 Betonarme Yapı Elemanlarının Davranışı 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5312 Kıyı Mühendisliği II 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5314 Ulaştırma Mühendisliğinde Zeki Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5316 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5320 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 8
INS-5326 Kompozit Malzemeler Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 8
Toplam AKTS 326
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
INS-5101 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Seçmeli 4
INS-5151 Tez Çalışması 0+0+0 Seçmeli 26
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
INS-5102 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Seçmeli 4
INS-5152 Tez Çalışması 0+0+0 Seçmeli 26
Toplam AKTS 30